เบรนเนอร์จี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 มุ่งสู่สุดยอดองค์กรด้านดิจิทัล

เบรนเนอร์จี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 มุ่งสู่สุดยอดองค์กรด้านดิจิทัล

ออกแบบ
บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 มุ่งสู่องค์กรด้านนวัตกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้านดิจิทัล เบญจ เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive officer) พร้อมด้วย ปกาสิต วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานออกแบบและพัฒนา (Chief Design Officer) บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด ในกลุ่มเบญจจินดา รับมอบใบรับรองมาตรฐานจาก บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TUV SUD (Thailand) ในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management) ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเวอร์ชันล่าสุด

บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด (Brainergy) ให้บริการ SmartFLOW, SmartTAX, Zenn (Signature), e-KYC, digital on-boarding และ automation สามารถสร้างความมั่นใจให้องค์กรของลูกค้าว่าระบบการให้บริการของ เบรนเนอร์จี้ ได้ผ่านการผลิตและควบคุมตามมาตรฐานความปลอดภัยดังกล่าว ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี